Meranie aktuálneho zdravia

Meranie aktuálneho zdravia
Meranie aktuálneho zdravotného stavu Prvý dom zdravia

Komplexný obraz o vašom zdraví vám poskytne meranie kvantovým magnetickým analyzérom, ktoré môžete absolvovať v našom Prvom dome zdravia.


V organizme dospelého človeka sa počas jednej sekundy rozdelí až 25 miliónov buniek. Jadro ľudskej bunky tvoria atómy a elektróny, ktoré sa v neprestajnom rýchlom pohybe menia a vysielajú jedinečné elektromagnetické vlnenie. Meraním týchto vĺn dokážeme s veľkou presnosťou odhadnúť fungovanie a zmeny v ľudskom organizme.

Kvantový magnetický analyzér meria bio-energetické dáta ľudského tela, následne tieto informácie roztriedi a podľa dôležitosti zoradí. Prístroj je mimoriadne obľúbený v oblasti prírodnej medicíny. V súčasnosti ho však celosvetovo využíva aj približne 1 000 medicínskych lekárov.

Kvantový magnetický analyzér meria:
 • srdcové a kardiovaskulárne ochorenia
 • stav kostí
 • hladinu cukru v krvi
 • jedovaté a toxické látky v organizme
 • stav pľúc a dýchacieho ústrojenstva
 • funkciu obličiek
 • ženské ťažkosti
 • tráviace ústrojenstvo
 • stav pečene, žlčníka a pankreasu
 • hladinu vitamínov a minerálnych látok v tele
 • stav celkovej imunity
 • nervovú sústavu
 • stav štítnej žľazy
 • stav kože a kolagénu
©2020 Prvý dom zdravia, s.r.o. | Ochrana osobných údajov