Meranie srdcovej činnosti

Meranie srdcovej činnosti

V celosvetovom merítku je srdcový infarkt druhou najčastejšou príčinou smrti. Vplyvom každodenného stresu, nedostatku pohybu či nevhodného stravovania sa riziko kardiovaskulárnych ochorení neustále zvyšuje. Je nevyhnutné, aby sme svoje srdce chránili a pravidelne kontrolovali. Riešením je prístroj Wiwe, ktorý teraz nájdete v novootvorenom Prvom dome zdravia.


Jedinečný Wiwe je v celej Európskej Únii hodnotený ako právoplatné, certifikované zariadenie na všeobecnú kontrolu činnosti srdca. Tím špecialistov ho vyvíjal viac než 30 rokov a dnes je už súčasťou mnohých zdravotných zariadení.

Wiwe používa špeciálny inteligentný algoritmus, vďaka ktorému vyhodnocuje vlastnosti a dôležité parametre EKG krivky. Svojpomocne posúdi mieru rizika a ohrozenia akútnou srdcovou príhodou, arytmiou a informuje o aktuálnom stave srdečného svalu. Prístroj Wiwe sa dá využiť aj na klasické meranie EKG. Úspešnost a presnosť meracieho algoritmu je až 98%.

Meranie srdcovej činnosti Wiwe Prvý dom zdravia Prístroj Wiwe na meranie srdcovej činnosti Prvý dom zdravia
Dôležité informácie o vašom srdci na počkanie
Unikátne zariadenie Wiwe na meranie srdca Prvý dom zdravia

Wiwe zachytí EKG krivku, vyhodnotí ju a následne zobrazí výsledky. Okrem štandardných EKG parametrov upozorní aj na prípadnú arytmiu, poskytuje informácie o priemernej srdcovej frekvencii, odchýlkach od normálneho EKG a o množstve kyslíka v krvi. Prístroj signalizuje riziko výskytu cievnej mozgovej príhody v dôsledku fibrilácie predsiení a odchýlky stavu srdcového svalu od normálu. Preukazovanie spomenutých hodnôt v takto komplexnom systéme je celosvetovým unikátom. Wiwe je optimalizovaný pre klientov od 18 rokov. U mladších klientov výsledky nebudú relevantné. Môžu ho využívať aj ľudia s kardiostimulátorom, prístroje si vzájomne nevadia.

©2020 Prvý dom zdravia, s.r.o. | Ochrana osobných údajov