Meranie srdcovej činnosti

Ozón generátor pre vodu a vzduch
Ozónový generátor pre vodu a vzduch Prvý dom zdravia

Dezinfekcia ozónom má pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Ozón je forma trojatómového kyslíka O3, ktorý vzniká elektrickým výbojom. Tento reaktívny trojatómový kyslík rýchlo reaguje s baktériami a vírusmi, ktoré okamžite usmrcuje. Pri tejto reakcii sa ozón rozpadá na obyčajný kyslík O2. Počas tejto reakcie dochádza k prirodzenej dezinfekcii a prekysličeniu. Ozón zabíja všetky druhy baktérií, vírusov, plesní, kvasiniek, stafylokokov a iných mikroorganizmov.

Ako vám môže pomôcť?
  • čistí a dezinfikuje vzduch
  • čistí a dezinfikuje chladničku a mrazničku
  • zbavuje mäso škodlivých hormónov, antibiotík a pesticidov
  • je účinnejší než chlór
©2020 Prvý dom zdravia, s.r.o. | Ochrana osobných údajov