Čistička vody

Čistička vody Prvý dom zdravia

Standard Water Gold je inovatívny systém čistenia vody, ktorý spája zdravie, ekológiu a úsporné opatrenia. Standard Water Gold znamená neobmedzený zdroj čistej vody. Čím je tento filter tak výnimočný? Funguje na základe špeciálneho systému tzv. reverznej osmózy.

Čo je reverzná osmóza?

Je relatívne nový, ale efektívny spôsob úpravy pitnej a úžitkovej vody, založený na známom fyzikálnom princípe. Pri osmotickej úprave sa odstraňuje z vody 85% - 98% všetkých kontaminantov. Systém reverznej osmózy Standard Gold Water odstraňuje širokú škálu nečistôt. Prečistená voda je zbavená chlórovej chuti, nepríjemného pachu a nežiadúceho zafarbenia. Filter odstraňuje arzén, azbest, herbicídy, pesticídy, baktérie, vírusy, olovo, dusičnany a rádium.

Systém je vybavený aktívnym uhlím, ktoré eliminuje chlór, karcinogény a trihalometány. Standard Gold Water obsahuje mineralizátor, ktorý obohacuje vodu o vápnik a horčík.

©2020 Prvý dom zdravia, s.r.o. | Ochrana osobných údajov