Naše služby

Meranie aktuálneho zdravotného stavu Prvý dom zdravia

Meranie aktuálneho zdravia

Komplexný obraz o vašom zdraví vám poskytne meranie kvantovým magnetickým analyzérom, ktoré môžete absolvovať v našom Prvom dome zdravia.

Viac informácií
Meranie rakoviny Prvý dom zdravia

Meranie srdcovej činnosti

V celosvetovom merítku je srdcový infarkt druhou najčastejšou príčinou smrti. Je nevyhnutné, aby sme svoje srdce pravidelne kontrolovali. Riešením je prístroj Wiwe, ktorý komplexne meria činnosť vášho srdca.

Viac informácií
©2019 Prvý dom zdravia, s.r.o. | Ochrana osobných údajov