Magazín

Srdcovému infarktu môžete zabrániť!


Prvý dom zdravia | 1. júl, 2017


V celosvetovom meradle je srdcový infarkt druhou najčastejšou príčinou smrti. Vplyvom každodenného stresu, nedostatku pohybu či nevhodného stravovania sa riziko kardiovaskulárnych ochorení neustále zvyšuje. Malo by byť prioritou každého z nás svoje srdce chrániť a pravidelne kontrolovať. Inovatívnym riešením je prístroj Wiwe, ktorý je vám teraz k dispozícii v našom novootvorenom Prvom dome zdravia.


zdravá výživa Prvý dom zdravia

Jedinečný Wiwe je v celej Európskej únii hodnotený ako certifikované zariadenie na všeobecnú kontrolu činnosti srdca. Tím špecialistov ho vyvíjal viac než 30 rokov a vo svete je dnes už súčasťou mnohých zdravotníckych zariadení. Wiwe používa špeciálny inteligentný algoritmus, vďaka ktorému vyhodnocuje vlastnosti a dôležité parametre EKG krivky. Dokáže posúdiť mieru rizika a ohrozenia akútnou srdcovou príhodou, arytmiou a informuje o aktuálnom stave srdečného svalu. Prístroj Wiwe sa dá využiť aj na klasické meranie EKG. Úspešnosť a presnosť meracieho algoritmu je až 98%.


Dôležité informácie o vašom srdci na počkanie

Wiwe zachytí EKG krivku, vyhodnotí ju a následne zobrazí výsledky. Okrem štandardných EKG parametrov upozorní aj na prípadnú arytmiu, poskytuje informácie o priemernej srdcovej frekvencii, odchýlkach od normálneho EKG a o množstve kyslíka v krvi. Prístroj signalizuje riziko výskytu cievnej mozgovej príhody v dôsledku fibrilácie predsiení a odchýlky stavu srdcového svalu od normálu. Preukazovanie spomenutých hodnôt v takomto komplexnom systéme je celosvetovým unikátom.


prístroj Wiwe Prvý dom zdravia

Wiwe je optimalizovaný pre klientov od 18 rokov. U mladších klientov výsledky nie sú relevantné. Môžu ho využívať aj ľudia s kardiostimulátorom, prístroje si vzájomne neprekážajú, ani sa negatívne neovplyvňujú.


Ak máte záujem o komplexný a aktuálny obraz o stave vášho kardiovaskulárneho systému, objednajte sa na BEZPLATNÉ vstupné meranie.

©2020 Prvý dom zdravia, s.r.o. | Ochrana osobných údajov